Cum a făcut praf Aurescu concursul cu 4500 de persoane din MAE

0

Curtea de Apel Cluj a hotărât suspendarea procedurilor de concurs de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, în urma contestării de către o persoană a cerinței privind cunoașterea a cel puțin două limbi străine, din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză.

Cel în cauză a reclamat că este şi vorbitor de limbă maghiară. La concurs participau 4500 de persoane pentru 120 de locuri. Persoanei i s-a reclamat de către MAE că fiind cetățean român de origine ungară limba maghiară nu ar fi o limbă străină pentru acesta.

Candidatul a reclamat că potrivit legii fiind cetățean român limba sa este aceasta, iar maghiara o limbă străină ceea ce Curtea de Apel Cluj a acceptat.