Guvernatorul Băncii Austriei mai pesimist ca Brucan privind România

0
251

Ewald Nowotny (foto), guvernatorul Băncii Austriei, a transmis joi la BNR că cei 30 de ani scurşi de la Revoluţie nu sunt de-ajuns şi că mai trebuie o generaţie pentru convergenţa cu Occidentul, scrie Ziarul Financiar.

„În timp ce convergenţa deplină a PIB/lo­cuitor până în 2030 părea un scenariu realist în anii de boom economic care au prece­dat cri­za din 2008, acest obiectiv s-a îndepărtat din ce în ce mai mult în viitor. Va fi nevoie de mai mult de o generaţie pentru a reduce deca­la­jul de venituri“, apreciază Ewald Nowotny, care este şi membru al consiliului guverna­to­rilor Băncii Centrale Europene.

Convergenţa condiţiilor de trai ale ţărilor din regiune către eco­no­miile din Europa de Vest a în­ce­tinit după criza financiară şi eco­no­mică din 2008, astfel că va fi ne­voie de mai mult de o generaţie pentru a re­duce decalajul, reiese din discursul lui Ewald Nowotny, guvernatorul Băncii Naţio­na­le a Aus­triei transmis pentru conferinţa „The Danube Triangle Convergence – Convergence towards euro enlargement“ organizată ieri la BNR.

Astfel, speranţele de armonizare a nive­lu­rilor veniturilor cu standardele occidentale într-o singură generaţie, cum se estima la înce­putul tranziţiei, nu mai sunt plauzibile.