Cum au mințit și PSD și Cioloș în scandalul taxelor pentru veterani

0
1036

Scandalul anulării scutirilor de taxe pentru veterani a pornit de la modificările aduse Codului Fiscal, de la interpretarea acestora sau de la Normele de aplicare. Deocamdată vinovăţiile încă se dispută. Cert este că Guvernul Ponta este cel care a eliminat din vechiul Cod Fiscal prevederea referitoare la scutirea de impozit pentru imobilele deţinute de soţi, introducând una generală, care viza imobilele în coproprietate. La rândul său, Cabinetul Cioloş a precizat, în Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, că, în cazul coproprietăţii, scutirea se aplică doar pentru cota-parte deţinută, transmite news.ro.

Până la intrarea în vigoare a Legii 227/2015, elaborată de Guvernul Ponta pentru modificarea Codului Fiscal, facilităţile pentru veterani erau prevăzute la articolul 284 al Codului Fiscal. Acesta preciza, la aliniatul 1, că impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică veteranilor de război, iar la aliniatul 3 spunea că impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică nici văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

Articolul 284 al vechiului Cod fiscal venea şi cu o altă precizare, care scutea de la plata impozitului şi soţii veteranilor de război sau ale văduvelor de război

„În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi”, spunea aliniatul 5 al Codului fiscal, în varianta veche.

Problema a apărut odată cu Legea 227/2015, privind Codul fiscal, moment în care acest aliniat 5 a dispărut din text, fără a se mai regăsi în vreo altă reglementare din cadrul noului Cod fiscal. Deducerile pentru veterani, pentru văduvele de veterani nerecăsătorite şi pentru văduvele de război au fost grupate în mai multe alte articole, fiecare referindu-se la diverse tipuri de impozite şi la scutirile aferente.

În ceea ce priveşte taxele pe clădiri şi cele pe terenuri, articolele din noul Cod fiscal sunt 456 şi, respectiv, 464, ambele prevăzând că terenurile/clădirile „aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război” sunt scutite.

În actuala formă, însă, fără o prevedere expresă că deducerea se aplică „soţilor” (deci şi unui soţ în viaţă al unui veteran în viaţă), de deducere beneficiază exclusiv veteranul sau văduva de veteran nerecăsătorită / văduva de război, conform cotei parte, indiferent de cine altcineva deţine clădirea sau terenul alături de principalul beneficiar.

Această interpretare, legală, venită ca urmare a dispariţiei unei prevederi exprese, a fost explicată în Normele Metodologice, emise de Guvernul Cioloş asupra Codului fiscal modificat cu un an în urmă.