Ploieștiul se întoarce treptat, la normalitate

0
62

Ploieștiul se întoarce treptat, la normalitate!” În ședința de Consiliu Local Ploiești care a avut loc joi, au fost votate următoarele inițiative:

✅ Redeschiderea Oborului ploieștean;

✅ Acordarea unei reduceri cu 40% a impozitului aferent anului 2020 pentru clădiri nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în folosinţă, prin contract de închiriere, de comodat sau alt tip de contract, către alte persoane fizice sau juridice tot pentru activităţi economice, dacă proprietarii sau utilizatorii au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea în perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă sau dacă deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei prin care certifică întreruperea parţială a activităţii;

✅

Rectificarea bugetului general pe anul 2020 și suplimentarea fondurilor mai multor instituții din subordine;✅ Aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.

De asemenea, vineri, am depus

🔵 proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI – CARTIER RÂFOV”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 4.3 – Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din Romania;

🔵 cerere de finanțare, în parteneriat cu ADR Sud Muntenia pentru proiectul “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic şi infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătura – 5D2”, Cod SMIS 143370.Prin iniţiativa actualului executiv ploieştean şi cu votul Consiliului Local Ploieşti, exprimat în şedinţa din 26.11.2020, am reuşit asigurarea fondurilor necesare pentru susţinerea cotei de finanţare a Municipiului Ploieşti în cadrul acestor două proiecte.” – Andrei Volosevici, primarul liberal al Ploieștiului.

Material difuzat de FLUX 24 Media Communications la comanda PNL Prahova, cod AEP 11200025