spot_img
23.1 C
București
vineri, iunie 21, 2024
AcasăAnalizeMinisterul PNL al Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Sunt 4 miliarde de euro...

Ministerul PNL al Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Sunt 4 miliarde de euro care să asigure un trai mai bun pentru sute de mii de vârstnici, copii şi persoane cu dizabilităţi

-

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială, aferent perioadei de programare 2021–2027. Prin program, 300.000 preşcolari şi elevi vor beneficia de vouchere pentru rechizite şi îmbrăcăminte, iar alte 415.378 persoane vulnerabile vor avea acces îmbunătăţit la servicii de sănătate, sociale şi educaţionale, precizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, într-un comunicat oficial.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială, aferent perioadei de programare 2021–2027.

- Advertisement -

Scopul programului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce priveşte sărăcia şi excluziunea socială şi creşterea accesului la servicii de calitate pentru populaţia vulnerabilă.

Obiectivele urmărite de program sunt următoarele:

 • Creşterea accesului la servicii sociale pentru populaţia vulnerabilă, cu precădere din mediul rural prin înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;
 • Creşterea calităţii si capacitatii serviciilor sociale destinate persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin asigurarea de personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvată;
 • Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de sprijin şi servicii accesibile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate;
 • Creşterea capacităţii autorităţilor locale de a identifica şi evalua nevoile sociale ale comunităţii într-un mod participativ şi de a elabora planuri de acţiune adecvate.

„Pentru a rupe ciclul intergeneraţional al sărăciei trebuie să realizăm intervenţii integrate, ce presupun dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea intervenţiilor la nivel local şi prin utilizarea eficientă şi eficace a resurselor financiare şi umane la nivelul UAT-urilor. Până acum, este evidentă dezvoltarea inegală a serviciilor şi din punct de vedere al categoriilor de beneficiari, acest lucru motivând abordarea urmărită în cadrul programului. Arhitectura intervenţiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acţiunilor în mod coerent şi eficient şi să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile ţintite, fără a dispersa efortul financiar. La nivel de program, priorităţile sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri care sunt interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervenţiilor. De asemenea, ne asigurăm că răspundem în mod sinergic recomandărilor de ţară pe care România le‑a primit din partea organismelor internaţionale”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Programul Incluziune şi Demnitate Socială (PIDS) beneficiază de o alocare totală de 4.152.109.995 euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, atât în mediul urban (alocare totală 233 milioane euro) cât şi în rural (alocare totală 160,7 milioane euro), protejarea dreptului la demnitate socială (alocare totală 292.5 milioane euro), sprijinirea comunităţilor rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale (alocare totală 815,04 milioane euro), reducerea disparităţilor dintre copiii la risc de sărăcie (alocare totală 560,65 milioane euro), suport pentru persoane vârstnice (alocare totală 241 milioane euro), sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi (alocare totală 534,7 milioane euro) şi pentru alte persoane vulnerabile (198 milioane euro), inovarea socială (17,5 milioane euro) precum şi pentru ajutorarea persoanelor defavorizate aflate în deprivare materială (986,14 milioane euro).

Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 112,5 milioane euro.

Programul urmăreşte ca, la finalul perioadei de programare, România să arate astfel:

 • 798 copii duc o viaţă mai bună
 • 582 persoane care au ieşit din situaţia de excluziune locativă
 • 601 întreprinderi sociale înfiinţate în mediul rural
 • 200 aşezări informale reglementate
 • 378 persoane vulnerabile cu acces îmbunătăţit la servicii de sănătate, sociale şi educaţionale
 • 035 persoane vârstnice a căror situaţie s‑a ameliorat
 • 700 vârstnici vulnerabili din comunităţi marginalizate urbane cu condiţii de viaţă îmbunătăţite
 • 000 echipe comunitare în comunităţi rurale
 • 089 persoane cu dizabilităţi a căror situaţie s‑a ameliorat
 • 307 persoane cu dizabilităţi care utilizează echipamente asistive
 • 591 profesionişti şi specialişti din serviciile sociale, îngrijitori informali, care au obţinut o calificare
 • 586 migranţi care au urmat un program de formare sau care au un loc de muncă;
 • 4022 persoane fără adăpost a căror situaţie s‑a ameliorat la încetarea calităţii de participant
 • 185.888 beneficiari de mese calde si vouchere/pachete cu alimente
 • 000 preşcolari şi elevi beneficiari de vouchere pentru rechizite şi îmbrăcăminte
 • 000 nou-născuţi beneficiari de vouchere pentru trusou.
 • infrastructură nouă de locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice şi victimele traficului de persoane, pentru 430 persoane/an
 • infrastructură nouă sau reabilitată pentru incluziunea socio-profesională a migranţilor, pentru 946 persoane/an
 • 1 cluster de inovare şi incluziune socială.

spot_img
spot_img
- Advertisment -spot_img
spot_img