spot_img
36.9 C
București
miercuri, iulie 17, 2024
AcasăDezvaluiriLista contractelor cu statul român ale lui Alexandru Cumpănașu pe bani europeni

Lista contractelor cu statul român ale lui Alexandru Cumpănașu pe bani europeni

-

Lista contractelor din fonduri europene derulate de Alexandru Cumpănașu în parteneriat cu instituțiile statului român (sursa: G4Media):

- Reclama -

1. Dezvoltarea si consolidarea Centrului National pentru Integritate (Sursa)

- Advertisement -

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, prin PODCA – Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Beneficiar: Asociatia pentru Implementarea Democratiei. Durata proiectului – de la 16.12.2009 pana la 15.06.2012. Valoarea proiectului a fost de 4,2 milioane de lei, din care 3,7 milioane finanțare europeană nerambursabilă

Obiectiv: Cresterea capacitatii si a gradului de eficienta si eficacitate a structurilor administrative centrale si locale pentru îmbunatatirea managementului ciclului de politici publice si asigurarea unor servicii publice de calitate in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

- Advertisement -

2. Dezvoltarea socio-economica a comunitaților prin înființarea de intreprinderi sociale (Sursa)

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea socio-economică a comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.871.400,00 lei, din care 11.790.690,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă.

Obiectivul general al proiectului consta in infiintarea a 21 de noi intreprinderi sociale sustenabile in mediul urban si/sau rural din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest, respectiv in localitati urbane si/sau rurale din judetele Alba, Neamt, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Valcea si Arad. Efectul pozitiv pe termen lung al implementarii proiectului consta in generarea a minimum 105 de locuri de munca sustenabile pentru locuitorii celor 7 judete din cele 6 regiuni de dezvoltare (asigurand pentru acestea promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice prin asigurarea disponibilitatii unei forte de munca „gata de lucru”, care sa raspunda nevoilor in crestere ale mediului de afaceri) si in oferirea unor servicii deficitare la un pret accesibil pentru familiile din mediul rural si urban.

3. Dezvoltarea de intreprinderi sociale pentru comunități prospere si integrate (Sursa)

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate” – cod SMIS 2014+: 126248. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.277.069,00 lei, din care 11.285.508,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4.

4. Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare (Sursa)

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), în colaborare cu Universitatea „Titu Maiorescu” și Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în perioada iulie 2011 – septembrie 2013 proiectul „Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”.

Proiectul ,,Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”, cod SMIS 30342, este finanţat în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritara 1 „Îmbunătăţire de structură şi proces a managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”.

Bugetul total a fost de 14,1 milioane de lei, din care finanțare nerambursabilă de 11,9 milioane de lei.

5. Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficiență în administrația locală din România (Sursa)

Proiectul a fost implementat în perioada martie 2012 – octombrie 2015 de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, a declarat Sirma Caraman în deschiderea evenimentului.

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 7,8 milioane lei (fără TVA), din care 6,63 milioane lei reprezintă alocarea financiară nerambursabilă din Fondul Social European, iar diferenţa – contribuţia beneficiarului.

Proiectul a urmărit ca obiectiv general o mai bună eficiență și eficacitate a administrației publice. Scopul proiectului a fost acela de a identifica problemele generate de actualul sistem de organizare administrativ-teritorială, de a elabora soluții tehnice pentru remedierea acestora și, corelativ, planuri de acțiune pentru implementarea acestora.

6. Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a datelor privind activităţile şi infrastructurii din domeniul cercetării şi dezvoltării, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informaţional al beneficiarilor (Sursa)

Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, partener – Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei. Perioadă de desfășurare: Decembrie 2013 – Decembrie 2015

Proiectul Eficientizarea procesului de monitorizare electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile din domeniul cercetarii si dezvoltarii, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informational al beneficiarilor serviciilor MEN (SMIS 37678) este finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, in perioada 2013- 2015, cu fonduri in valoare de8.506.460 lei.

Obiectiv: Creşterea capacităţii instituţionale a MEN de a formula politici publice în domeniul CDI ce va permite o mai bună alocare a resurselor financiare, va determina schimbări structurale ale sistemului public de CDI si va contribui la dezvoltarea de noi programe privind resursele umane şi infrastructurile de cercetare.

7. Internationalizare, echitate si management universitar pentru un invatamant superior de calitate (Sursa)

Proiectul Internationalizare, echitate si management universitar pentru un invatamant superior de calitate (IEMU)este implementat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in perioada aprilie 2014– septembrie 2015 si cofinantat din “Fondul Social European” prin Programul Operational “Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU).

Durata proiectului: de la 31.03.2014 pana la 01.10.2015
Valoarea totală de 13.028.129,35 Lei, din care finanțare nerambursabilă de 12.767.566,77 Lei

Proiectul isi propune sa contribuie la:

Cresterea calitatii in sistemul de invatamant superior, in contextul Procesului Bologna;
Imbunatatirea pe termen lung a accesului la invatamant superior ;
Adaptarea sistemului de invatamant superior la cerintele nationale si internationale ;

Cresterea relevantei Invatamantului superior pe piata muncii.

Parteneri:

Asociatia Internationala a Universitatilor (IAU)
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA)
Asociatia pentru Implementarea Democratiei (AID)

8. Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Sursa)

Proiectul „Abordare strategica în domeniul anticoruptiei la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a fost initiat ca urmare a observatiilor formulate de catre Comisia Europeana prin intermediul Mecanismului de Cooperare si Verificare si DG Regio în parteneriat cu mai multe state ale Uniunii Europene. Proiectul a fost implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea de instrumente utile de informare, monitorizare, control si raportare în scopul responsabilizarii factorilor decizionali si executivi în aplicarea principiului integritatii în serviciul public, prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul structurilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Perioada de implementare: 12 martie 2012 – 12 noiembrie 2015

Buget aprobat: 4.136.504,70 lei

9. Pregătirea sistemului naţional de e-Administraţie în România (Sursa)

Proiectul a fost implementat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), cu fonduri europene din Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, iar Asociația pentru Implementarea Democrației a fost partener, împreună cu 8 universități și centre de studii. Obiectivul general al proiectului a fost pregatirea conditiilor necesare pentru trecerea la sistemul national de e-Administratie in vederea crearii unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 12.848.174,36 lei, din care:
• 10.920.948,21 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
• 1.927.226,15 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului

10. O primarie mai aproape de oameni la doar un click distanta – 4.3 mil lei (Sursa)

Primăria Sector 5, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, proiectul cu titlul „O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță”, cod SIPOCA 661/cod MySMIS 128825.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,323,148.40 lei, din care 3.436.600,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru
cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1,369,890.00 lei, din care 1.073.993,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.397,80 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 19 iunie 2019.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în concordanță cu SCAP, la nivelul Primăriei Sectorului 5.

11. Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative, în valoare de cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv TVA). (Sursa)

Prin proiectul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, ce face parte din cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, vor fi implementate măsuri care vor duce la îmbunătăţirea calităţii actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Beneficiar e Primăria Sector 3, partener – Asociația pentru Implementarea Democrației

12. Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc (Sursa)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” – Cod SMIS 35002
Beneficiar: Ministerul Sănătății
Partener: Asociația pentru Implementarea Democrației
Implementat în perioada noiembrie 2011 – noiembrie 2013

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice din sistemul sanitar românesc prin sprijinirea procesului de descentralizare sectorială şi promovarea integrităţii şi a responsabilităţii în cheltuirea fondurilor publice.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, iar bugetul total al acestuia este de 7.011.560,70 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 5.959.826,60 lei.

13. Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare (Sursa)

Cod SMIS SMIS 37655
Finanțat prin PODCA – Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013
Beneficiar: MInisterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Durata proiectului: de la 24.02.2014 pana la 24.12.2015
Valoarea proiectului: 15.064.056,01 Lei
Valoarea finantarii nerambursabile: 12.804.447,61 Lei
Obiectiv: Obiectivul general al proiectului il constituie definirea unui pachet metodologic pentru imbunatatirea evaluarii interne si externe prin dezvoltarea unui sistem suport pentru cresterea calitatii in furnizarea serviciilor educationale.

14. Sistem de management al calitatii pentru Ministerul Educatiei Nationale si structuri subordonate (Sursa)

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în calitate de partener al Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate”, cod SIPOCA 397/cod MySMIS 116834.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1.392.366,00, din care 1.364.518,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.847,32 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 28 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structurilor subordonate.

15. Noi perspective in educatie – NPE (Sursa)

Noi perspective în educație – NPE (Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398)
I.Date generale:

Denumire proiect: Noi perspective în educație – NPE
Cod MySMIS:
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale (MEN)

Parteneri:
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Asociația pentru Implementarea Democrației (AID)
Asociația Communication for Community (C4C)

Durata de implementare: 24 de luni (contract de finanțare semnat în 28.12.2018)

Buget alocat: 3.000.000,00 lei, din care:
2.506.078,48 lei contribuție nerambursabilă din Fondul Social European;
219.474,66 lei contribuție nerambursabilă din bugetul național;
274.446,86 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului & Partenerilor

II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației, prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030.

16. Sistem de management al calitatii pentru Ministerul Educatiei Nationale si structuri subordonate (Sursa)

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în calitate de partener al Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate”, cod SIPOCA 397/cod MySMIS 116834.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1.392.366,00, din care 1.364.518,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.847,32 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 28 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structurilor subordonate.

17. Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupție în sistemul de educație

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează alături de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în calitate de parteneri ai Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupția în sistemul de educație”, cod SIPOCA 576/cod MySMIS 127148.

Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 4.892.870,30 lei, din care 4.099.805,03 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2.: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, conform ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte CP 11/2018 din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu data de 28 martie 2019.

Obiectivul generalal proiectului vizează creșterea capacitații instituționale a MEN de aplicare a normelor, mecanismelor șiprocedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție la nivelul activității sale manageriale și administrative, în concordanțăcu SCAP.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
- Advertisment -spot_img
spot_img