spot_img
25.3 C
București
sâmbătă, mai 25, 2024
AcasăDezvaluiriEXCLUSIV: Iohannis, capcana Sevil Shhaideh și legile proaste din România

EXCLUSIV: Iohannis, capcana Sevil Shhaideh și legile proaste din România

-

ANALIZĂ FLUX 24 ȘI INCISIV DE PRAHOVA:

Polemica aparuta in jurul nominalizarii primului ministru in persoana lui Sevil Shhaideh, permite inceperea unei dezbateri reale atat in cadrul societatii civile cat si in forurile cele mai reprezentattive din Romania, in speta in cadrul celor doua camere ale Parlamentului, unde ar trebui in regim de urgenta sa se analizeze actualizarea, modificarea si corelarea legilor/actelor normative incidente  reglementarii protectiei informatiilor clasificate secret de stat astfel incat sa nu se mai creeze confuzii si decizii arbitrare.

- Advertisement -

E adevarat ca prin art. 7 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificat in anul 2007, se precizeaza la alin (4) ca “Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit.d) şi e), este garantat, sub condiţia de validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:

a) Preşedintele României; b) prim-ministru (…) care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţiţi să aibă acces la informaţiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).”.

- Advertisement -

Dar, in prevederea enuntata se poate observa ca sunt o serie de expresii – la modul conjuctiv – cu ar fi “sa aiba acces”, care exprima o actiune posibila/ realizabila dar nu si obligatorie, conditionata, totusi, de formalizarea unor proceduri interne institutiilor in cauza, avizate de ORNISS, in calitate de autoritate nationala de securitate. De altfel, este cam ciudat cum legiuitorul a stabilit ca si pentru o persoana numita sa se garanteze dreptul de acces la informatii/documente clasificate cand numirea primului ministru este o vointa politica a unui partid sau lider de partid care in genere nu detine toate informatile relevante despre persoana in cauza si apropiatii acesteia inclusiv rudele sau sotul/sotia astel incat sa existe certitudinea/garantia ca persoana nominalizata pentru o anumita functie in stat sa indeplineasca toate criterile de integritate/compatibilitate/loialitate etc. cerute expres de normele legale interne si internationale pentru a avea acces la informatii clasificate atat nationale cat si NATO, respectiv UE.

De altfel, se poate constata ca in Legea nr.182/2002 la art.2 se specifica “(2) Accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.”, respectiv la art. 5 “Măsurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate: a) să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasificate; b) să identifice împrejurările, precum şi persoanele care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate; c) să garanteze că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, să le cunoască; d) să asigure protecţia fizică a informaţiilor, precum şi a personalului necesar protecţiei informaţiilor clasificate.”, sens in care se vor corobora toate legile specifice domeniului in discutie cum ar fi : Legea nr. 423/2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997, Legea nr. 267/2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005.

Ca atare, din ultimele acte normative cu putere de lege specificate in paragraful anterior se desprind urmatoarele aspecte de interes pentru dezbaterea publica din ultimele zile:

In  Legea nr. 423/2004  la art. 3 se precizeaza “(1) Părţile se vor asigura că toţi cetăţenii lor, care, în îndeplinirea îndatoririlor oficiale, necesită sau pot avea acces la informaţii clasificate „CONFIDENTIAL” (SECRET) şi de nivel superior, sunt verificaţi corespunzător înainte de preluarea îndatoririlor. (2) Procedurile de verificare de securitate vor fi concepute pentru a stabili dacă, ţinând cont de loialitatea şi încrederea sa, o persoană poate avea acces la informaţii clasificate fără ca acest lucru să constituie un risc inacceptabil de securitate. (3) La cerere, fiecare dintre părţi va coopera cu celelalte părţi la realizarea procedurilor proprii de verificare de securitate.” 

In   Legea nr. 267/2005   la art.7 se stipuleaza fara echivoc ca “1. Părţile se vor asigura că toate persoanele care, în îndeplinirea îndatoririlor oficiale, necesită acces sau ale căror îndatoriri ori funcţii pot permite accesul la informaţiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord sunt verificate corespunzător înainte de a li se acorda accesul la astfel de informaţii. 2. Procedurile de verificare vor stabili dacă o persoană poate avea acces la informaţii clasificate, ţinând cont de loialitatea, încrederea şi onestitatea sa.”

Deci se poate desprinde, cu usurinta, din continutul celor doua legi anterior referite faptul ca nu exista vreo exceptie in raport cu cetateanul/persoana, respectiv functia vizata de catre persoanele respective numite sau alese si, nu se considera apriorii ca functia de demnitate publica detinuta/vizata (ex. Prim ministru, ministru deputat etc….) va oferi unei persoane nominalizate/numite sau aleasa sa aiba garantia accesului la informatii clasificate NATO sau UE fara verificari corespunzatoare etc……

Deci ce va face presedintele Romaniei in contextul nominalizarii primului ministru de catre PSD si, ce vor oferi ca informatii si documente in sprijinul luarii unei decizii corecte pentru tara noastra, institutiile abilitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate secrete de stat, NATO si UE.

spot_img
spot_img
- Advertisment -spot_img
spot_img