Ce prevede proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea activităţii de ridesharing

0
191
File illustration picture showing the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. A Frankfurt court earlier this month instituted a temporary injunction against Uber from offering car-sharing services across Germany. San Francisco-based Uber, which allows users to summon taxi-like services on their smartphones, offers two main services, Uber, its classic low-cost, limousine pick-up service, and Uberpop, a newer ride-sharing service, which connects private drivers to passengers - an established practice in Germany that nonetheless operates in a legal grey area of rules governing commercial transportation. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CRIME LAW TRANSPORT)

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea activităţii de ridesharing, transmite Mediafax.

Proiectul de ordonanţă de urgentă are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce priveşte platformele digitale cât şi operatorii de transport alternativ. Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregeşte cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban şi îşi propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieţei pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficientei actului normativ.

Astfel, prin acest proiect de act normativ se urmăreşte: definirea activităţilor de transport alternativ, a modului de efectuare a acestora şi a actorilor implicaţi; modalitatea de autorizare a platformelor digitale şi a operatorilor de transport alternativ; modalitatea de fiscalizare a veniturilor obţinute în urma efectuării activităţii de transport alternativ, atât de către conducătorii auto, cât şi de operatori şi operatorii de transport alternativ. Astfel, în proiect se precizează în mod distinct faptul că toate veniturile obţinute în România în urma efectuării activităţii de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare în România, legislaţie care este reprezentată de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În proiect se precizează obligativitatea pentru un operator nerezident de platformă digitală, de a-şi deschide în România o sucursală, care să îl reprezinte în faţa autorităţilor statului român; stabilirea obligaţiilor care trebuie îndeplinite de către platformele digitale, operatorii de transport alternativ, precum şi de către conducătorii auto; stabilirea drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor acestor servicii; uniformizarea condiţiilor de acces, efectuare şi control cu cele din domeniului transporturilor în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Având în vedere faptul că reglementarea acestor activităţi de transport va conduce la: creşterea veniturilor atât la bugetul de stat cât şi la bugetele locale, prin taxele şi contribuţiile plătite de operatori, pe de-o parte, cat şi de şoferii parteneri, pe de altă parte; asigurarea unui regim nediscriminatoriu în piaţa transportului cu autoturisme; creşterea gradului de concurenţă în piaţă şi facilitarea interacţiunii dintre cerere şi ofertă cu efect benefic pentru ambele părţi; accesul pasagerilor la o gama mai mare de opţiuni de transport, în condiţiile asigurării unui grad mai mare de confort şi siguranţa pentru consumatori; diminuarea activităţilor de transport de persoane cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent; crearea posibilităţii sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane.

Transportul alternativ este autorizat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pentru operatorul platformei digitale şi Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru autorizarea operatorilor de transport alternativ. Tariful de autorizare este de 50.000 de lei, iar o autorizaţie este emisă pentru 3 ani.

Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; b) au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni; c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; d) deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Toate veniturile obţinute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare în România. În cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.

În trafic, autoturismele acceptate pe platforma digitală pentru efectuarea transportului alternativ vor avea afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos şi pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând următoarele elemente: a) numărul de înmatriculare al autoturismului; b) denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani şi să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.; b) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani; c) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului; d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane; e) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Actul normativ stabileşte şi sancţiunile şi valoarea contravenţiilor pentru companii şi şoferi.