Victor Ponta se sustrage Urmăririi Penale?

0

O serie de avocați au confirmat faptul că se poate vorbi în cazul lui Victor Ponta despre o sustragere de la URMĂRIREA PENALĂ, însă procurorii sunt factorii decidenți în acest caz.

„Doar intervenția justifică deplasarea, nu și repausul. În condițiile în care intervenția chirurgicală a avut loc, nemaifiind necesare alte intervenții medicale, se poate vorbi despre sustragere de la urmărirea penală”, ne-a declarat domnul avocat Mihai Rapcea.

Contactat de redacția FLUX24, domnul avocat Florin Ciutacu a declarat: „Relativ la chestiunea bolii Premierului, fără a cunoaște dosarul în urma unei analize detaliate, întrucât nu am avut acces la piesele existente la dosar, socotesc că nu suntem în prezența unui caz de forță majoră. Adică actele de urmărire penală pot continua, în condițiile în care forța majoră – anume boala ce necesita o intervenție chirurgicală – nu mai există. Poate fi discutabilă internarea pentru recuperare în urma intervenției chirurgicale, doar ca și caz fortuit, care nu are însă influențe în ceea ce privește parcurgerea etapelor prevăzute de Lege relativ la Urmărirea Penală. În cazul în care, invocând cazul fortuit, dând conotația unei forțe majore, prin propria voință, această atitudine poate fi interpretată ca fiind SUSTRAGERE DE LA URMĂRIRE PENALĂ, în accepțiunea legii penale, atrăgând sancțiunile pe care Legea le impune.”

Măsuri de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală

Se pot impune măsuri coercitive dacă probele existente sunt suficiente pentru a demonstra că s-a săvârșit infracțiunea de care persoana în cauză este acuzată. Aceste măsuri au scopul de a împiedica urmăritul penal să se ascundă de organele de cercetare penală, de a comite o nouă infracțiune sau de a împiedica executarea unei eventuale sentințe.

Măsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală sunt:

  • Angajament sub semnătură – inculpatul are obligația de a nu părăsi locul de reședință fără aprobarea autorității competente.
  • Cauțiune – se achită o anumită sumă în numerar sau se depune o garanție. Dacă inculpatul se sustrage urmăririi penale, această sumă este confiscată și se impune o măsură mai severă.
  • Arest la domiciliu – inculpatului i se interzice să părăsească domiciliul fără aprobare.
  • Arest preventiv – inculpatul este plasat în stare de izolare forțată.
  • Arestul preventiv se execută la sediul poliției sau într-un penitenciar.

Inculpatul are dreptul să fie informat, pe bază de semnătură, în privința măsurii de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală. Angajamentul sub semnătură și cauțiunea sunt impuse de procuror. Arestul preventiv e dispus de instanță, la solicitarea procurorului. Măsura adoptată depinde de gravitatea acuzației, de probe și de situația personală. Pe baza acelorași factori se poate decide neimpunerea unei măsuri preventive în cazul inculpatului.

Nicio măsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală nu poate fi impusă în absența inculpatului. Instanța trebuie să ia în considerare orice eventuală cerere pe care inculpatul a depus-o pentru schimbarea măsurilor de arest preventiv și arest la domiciliu în măsuri mai ușoare.