Trece Comisia SRI la supravegherea efectivă a abuzurilor?

0
93

Comisia parlamentară de control al Serviciului Român de Informaţii a aprobat un nou regulament de organizarea şi funcţionare printre modificările adoptate de membrii comisiei fiind prevăzute posibilitatea ca aceştia să poată verifica legalitatea operaţiunilor SRI care au dus la restrângerea unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti şi capacitatea comisiei de a iniţia proiecte de acte normative.

Potrivit preşedintelui comisiei de control al SRI, Adrian Ţuţuianu, a fost introdus un articol suplimentar cu privire la atribuţiile comisiei: ”Comisia se informează permanent şi sistematic cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii SRI prin examinarea documentelor de planificare şi reglementare a activităţii de informaţii, verificarea modului în care sunt respectate normele legale în domeniul operaţional pe baza rapoartelor sau informărilor transmise de SRI, analizarea situaţiilor statistice privind destinaţia informaţiilor realizate şi structura tematică a acestora, în funcţie de ameninţările, riscurile, vulnerabilităţile , disfuncţiile precum şi natura problemelor semnalate după caz, analizarea raportului statistic trimestrial privind punerea în aplicare a autorizărilor judecătoreşti pentru actele de culegere a informaţiilor prin operaţiuni care implică restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale”.

De asemenea, Comisia poate efectua analiza situaţiei statistice referitoare la notificările persoanelor ale căror drepturi sau libertăţi au fost afectate prin activităţi autorizate şi perioadele în care s-au desfăşurat, verifică concordanţa între activitatea SRI cu strategia naţională de apărare, politicile şi strategiile de securitate aprobată, monitorizează modul de îndeplinire de SRI a cerinţelor legale în ceea ce priveşte măsurile care presupun restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, verifică dacă aceste măsuri au fost dispuse întemeiat, sesizează după caz preşedintele Romaniei, organelor de cercetare penală altor instituţii ale statului – CSM , Curtea de Conturi, autoritatea de achiziţii publice, ministere în situaţia in care se constată posibile încălcări ale legii.

 ”Am prevăzut că SRI este obligat să pună la dispoziţia comisiei în timp util rapoarte, documente etc. şi să permită audierea personalului militar şi civil indicat de comisie”, a arătat Ţuţuianu.