Marian Oprișan cere sprijinul lui Iohannis: Miniștrii Tătaru și Ștefan sabotează în mod cinic sănătatea vrâncenilor! Prin intervenția dumneavoastră fermă, să ne sprijiniți în realizarea demersurilor prezentate. Doar având un spital nou și un centru de oncologie, cetățenii județului Vrancea pot beneficia de serviciile medicale la care sunt îndreptățiți!

0
212

Scrisoare deschisă 

Excelenței Sale, Domnului Președinte Klaus Iohannis 

Sănătatea trebuie să ocupe un loc central în preocupările unei administrații, fapt care nu se întâmplă! De ani de zile sistemul de sănătate românesc trece printr-o permanentă criză! Această criză perpetuă are ca efect o asistenţă sanitară încă precară, cu un impact negativ direct asupra bunăstării populaţiei. Consiliul Județean Vrancea a solicitat, permanent, Ministerului Sănătatii implicarea în buna gestionare a Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Pantelimon” Focșani pentru asigurarea unor servicii medicale adecvate nevoilor reale.

În acest context s-a realizat, în urmă cu 2-3 ani, modernizarea și utilarea Spitalului Județean.Din anul 2017, am inițiat demersurile administrative necesare, în vederea construirii unui nou spital județean de urgență și am solicitat asistență și sprijin de la Ministerul Sănătății.Am solicitat, în primul rând, includerea spitalului județean Vrancea în Strategia Națională de Sănatate, pentru facilitarea accesării finanțărilor, în special a celor nerambursabile, necesare realizării acestui important obiectiv.

Apoi, am solicitat transmiterea către Consiliul Județean Vrancea a managementului unității spitalicești, aceasta fiind o condiționalitate de eligibilitate pentru a putea beneficia de finanțările  și aprobările necesare construirii unui nou spital! 

În mod regretabil, toate demersurile noastre de includere a viitorului ,,Spital Județean de Urgență Focșani – Vrancea” în Strategia Natională de Sănătate, nu numai că au rămas fără niciun răspuns, dar au generat în spațiul public speculații și dispute total nepotrivite! Tot pentru sănătatea vrâncenilor, am îmbrățișat, cu speranță și entuziasm, ideea construirii unui centru de oncologie/radioterapie în care oamenii să beneficieze de terapii de ultimă generație în lupta lor cu boala. Pentru ca terenul să poată fi pus la dispoziția investitorului, am solicitat Ministerului Sănătății și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în nenumărate rânduri, emiterea avizelor formale prevăzute de legislația în vigoare.

Din păcate, pe criterii exclusiv politice, ministerele de resort tergiversează eliberarea avizelor. Cu alte cuvinte, din interese politicianiste, miniștrii Tătaru și Ștefan sabotează în mod cinic sănătatea vrâncenilor! Excelența Voastră, În virtutea prerogativelor constituționale, vă solicit să luați act de cele expuse mai sus, pentru ca, prin intervenția dumneavoastră fermă, să ne sprijiniți în realizarea demersurilor prezentate. Doar având un spital nou și un centru de oncologie, cetățenii județului Vrancea pot beneficia de serviciile medicale la care sunt îndreptățiți!

Din păcate, aceste servicii le sunt refuzate de către Guvernul României, condus de primul-ministru Ludovic Orban. 

În speranța că ne veți acorda sprijinul, stimate domnule Președinte, vă rog să agreați expresia înaltei mele considerații. 

MARIAN OPRIȘAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA

Articol executat de FLUX 24 MEDIA COMMUNICATIONS SRL la comanda PSD filiala Vrancea; CUI mandatar financiar 21200019