O RELATARE A CORESPONDENTULUI RFI LA BRUXELLES, MIHAELA GERGHISAN

Evenimentele politice de la Bucureṣti au dat naṣtere diverselor reacṭii în Parlamentul European (PE), toate previzibile dar ṣi puṭin nuanṭate faṭᾰ de cele de la criza politicᾰ din 2012. Joi, 11 iunie, situaṭia din România va fi discutatᾰ în Conferinṭa Preṣedinṭilor de grup din Parlamentul European. Comisia Europeanᾰ rămâne , pentru moment, tᾰcutᾰ…

Cum era de aşteptat, social-democraţii europeni îl susţin pe Victor Ponta. Ei au obţinut ca pentru moment, situaţia de la Bucureşti se fie dezbᾰtutᾰ doar în comisia de libertᾰṭi civile a PE ; rămâne de văzut dacă ea va ajunge ṣi în plenul Parlamentului.

Între timp, necesitatea unei rezoluṭii privind respectarea statului de drept în România va fi discutatᾰ joi 11 iunie de ṣefii grupurilor politice din PE.

Şi sᾰ începem cu declaraṭiile  ṣefului grupului S&D din Parlamentul European, Gianni Pittella care susṭine cᾰ justiṭia românᾰ va dovedi vinovᾰṭia sau nevinovᾰṭia Premierului Ponta.

Ultima afirmaṭie în acest sens a fost facutᾰ marṭi dimineaṭᾰ la Strasbourg, cu puṭin înaintea votului din Camera Deputaṭilor.

Grupul social-democraṭilor are aceaṣi atitudine faṭᾰ de premier pe care a avut-o ṣi în timpul crizei politice din 2012: susṭinere, unitate, Ponta este membru al familiei.

Spiritul de solidaritate se pᾰstreazᾰ, cu toate cᾰ în parte, actorii politici social-democraṭi din PE nu mai sunt, în noua legislaturᾰ,  aceaṣi cu cei din 2012.

De partea creṣtin democraṭilor (grupul PPE), tot fᾰrᾰ surprizᾰ, sunt exprimate îngrijorarea ṣi indignarea faṭᾰ de situaṭia de la Bucureṣti.

Preṣedintele grupului PPE Manfred Weber, dupᾰ ce a vorbit de situaṭie “inacceptabilᾰ”, a luat cuvântul ṣi în urma votului din Camera Deptutaṭilor. El i-a cerut lui Victor Ponta “acṭiuni concrete”.

În fine, Preṣedintele PE , social democratul Martin Schulz, care se descria drept prietenul lui Victor Ponta în 2012, se aratᾰ acum mult mai reṭinut.

El a expediat încercarea creṣtin democratᾰ de a dezbate cazul Ponta în plenara Parlamentului, la Strasbourg, luni searᾰ, pe motivul cᾰ subiectul nu era pe agendᾰ. Dar a acceptat cu dragᾰ inimᾰ sᾰ-l adauge pe agenda Conferinṭei Preṣedinṭilor, pentru a împᾰca pe toatᾰ lumea.

Dar ce inseamnᾰ toate acestea?

La drept vorbind, asistᾰm din nou acum la o înfruntare (fᾰrᾰ gravitate)  între dreapta ṣi stânga europeanᾰ, în care stânga este avantajatᾰ.

Şi iatᾰ de ce: pentru moment, social-democraṭii au un om de apᾰrat, pe Victor Viorel Ponta, care nu este o figurᾰ centralᾰ a Partidului Socialist European, un politician controversat doar pe plan naṭional.

În acelaṣi timp, creṣtin democraṭii (PPE), au de apᾰrat un alt politician dar cu mare influenṭᾰ ṣi aflat în poziṭia de vice preṣedinte al Partidului.

Vorbim despre un om cu mult mai controversat – de data asta pe plan european un om care pare sᾰ punᾰ în pericol valorile fundamentale ale UE ṣi care deṭine ṣi el funcṭia de Prim Ministru. Este vorba, bineînṭeles, despre Viktor Orban.

Cazul lui Victor Ponta este o furtunᾰ într-un pahar cu apᾰ, pe planul UE. Cazul lui Viktor Orban, o figurᾰ emblematicᾰ a PPE, este un uragan care ameninṭᾰ insᾰṣi soliditatea structurilor comunitare.

Între cele douᾰ grupᾰri politice, este limpede cᾰ argumentele PPE pentru Orban sunt mult mai greu de înghiṭit decât cele socialiste în favoarea lui Ponta. PPE poate sᾰ invoace orice articol din Tratatul UE ṣi sᾰ se arate oricât de îngrijorat vrea: problema sa este mai mare decât cea a social-democraṭilor.

Lucrurile acestea nu se spun public, dar ele sunt aminite în negocierile de culise.

Pe de altᾰ parte, acum cᾰ problemele pe plan UE nu lipsesc social-democraṭii se cam spalᾰ pe mâini ṣi  joacᾰ cartea suveranitᾰṭii justiṭiei; ei indeamnᾰ ca problema să fie rezolvatᾰ în România, cu susṭinere UE.

Iar în tot acest timp, pe plan PPE , un alt politician ar putea folosi aceastᾰ ocazie pentru a se afirma. Klaus Iohannis, apreciat în lumea germanofonᾰ dar foarte puṭin cunoscut în restul Europei, ar putea sesiza acum ṣansa de a apᾰrea ca un om politic puternic, pe plan naṭional ṣi european.

SCRIE-NE

Nu suntem acum aici. Dar ne poți scrie.

Se trimit datele

©2019 @ optimizare SEO realizata de www.VasPavITConsulting.ro

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?