spot_img
19.5 C
București
luni, august 15, 2022
AcasăAnalize5,77 miliarde euro: nereguli la achizițiile publice în 2019

5,77 miliarde euro: nereguli la achizițiile publice în 2019

-


Valoarea procedurilor anulate de Consiliu a depãşit 244 milioane EURO, iar a celor în care s-au dispus mãsuri de remediere a fost de 5,53 miliarde EURO
• Valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. s-a pronunţat a reprezentat 83,20% din valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P.

- Reclama -

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), organism de jurisdicţie specificã în domeniul achiziţilor publice creat în scopul garantãrii respectãrii legislaţiei de cãtre autoritãţile contractante, a înregistrat în anul 2019 un numãr de 2.803 contestaţii formulate de operatorii economici, astfel cã de la înfiinţarea sa, în septembrie 2006, şi până la 31.12.2019, la Consiliu au fost înregistrate un număr de 67.824 de contestaţii formulate de operatorii economici.
Analizând evoluţia numărului contestaţiilor (dosarelor) înregistrate la C.N.S.C. pe parcursul anului 2019 s-a constatat că o scãdere cu 22,72% comparativ cu anul precedent, diminuarea având drept cauzã introducerea obligãrii operatorilor economici de a constitui o cauţiune pentru întreaga perioadã cuprinsã între data depunerii contestaţiei şi pânã la expirarea perioadei de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii, cauţiune al cãrui cuantum se stabileşte în funcţie de tipul şi valoarea estimate/stabilitã a contractului de urmeazã a fi atribuit şi de tipul autoritãţii contractante şi care poate ajunge pânã la valoarea maximã de 880.000 RON.

Din totalul contestaţiilor formulate la C.N.S.C. în anul 2019, un număr de 495 (17,66%) au vizat documentaţia de atribuire, iar 2.308 (82,34%) rezultatul procedurii.
Din cele 2.803 contestaţii cu care C.N.S.C a fost învestit legal în anul 2019, un număr de 405 (14,45%) au vizat proceduri de atri¬buire finanţate din fonduri europene, iar 2.398 (85,55%) proceduri finanţate din fonduri publice interne.
În ceea ce privește obiectul contractului de achiziţie publică, contestaţiile formulate în 2019 la Consiliu au vizat :
• proceduri de atribuire având ca obiect execuţia de lucrări – 678 (24,19%);
• proceduri de atribuire având ca obiect furnizarea de produse – 1.186 (42,31%);
• proceduri de atribuire având ca obiect prestarea de servicii – 939 (33,50%).
Urmare a soluţionãrii contestaţiilor formulate de cãtre operatorii economici pe parcursul anului 2019, completele de soluţionare din cadrul C.N.S.C. au pronunţat un numãr de 2.352 de decizii şi 2.125 de încheieri, adicã 4.477 hotãrâri.
Din totalul celor 2.352 de decizii emise de Consiliu în anul 2019, în cazul a 905 (38,49%) Consiliul a dispus admiterea contestaţiilor, iar în cazul a 1.446 (61,51%) acesta a dispus respingerea contestaţiilor formulate de operatorii economici.
Referindu-ne strict la deciziile admise (905), trebuie menţionat faptul cã în cazul a 56 dintre acestea (6,19%) Consiliul a dispus anularea procedurii de atribuire, în vreme ce în restul Consiliul a dispus re¬medierea procedurilor de atri¬buire, astfel încât acestea să poată continua cu respectarea prevederilor legale.
Din punct de vedere valoric, pe parcursul anului 2019, C.N.S.C a pronunţat decizii în cadrul unor proceduri de atribuire având o valoare totală estimată de 60.504.663.081,38 RON, echivalent a 12.750.708.733,33 EURO (n.n. – la un curs mediu anual leu – euro comunicat de BNR de 4,752 RON/EURO).
Din suma menţionatã, valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunţat decizii de admitere a contestaţiilor formulate de cãtre operatorii economici s-a ridicat la 27.421.248.842,79 RON (echivalent a 5.778.734.056,05 EURO), în vreme ce valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emis decizii de respingere a contestaţiilor a fost de 33.083.414.238,59 RON (echivalent a 6.971.974.677,27 EURO).
Din valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emis decizii de admitere a contestaţiilor, valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 1.159.767.529,74 RON (echivalent a 244.408.566,74 EURO), iar cea în care Consiliul a dispus măsuri de remediere s-a ridicat la suma de 26.261.481.313,05 RON (echivalent a 5.534.325.489,56 EURO).
Trebuie menţionat că din valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a emis decizii de admitere a contestaţiilor formulate de operatorii economici şi a dispus anularea procedurilor de atribuire (244.408.566,50 EURO), un procent de 1,31% (echivalent a 3.195.886,36 EURO) a reprezentat valoarea unor proceduri de achiziţie publică finanţate din fonduri europene.
Făcând o comparaţie cu valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P. (72.719.093.840 RON, echivalent a 15.324.768.996 EURO), se observă că în anul 2019 valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. s-a pronunţat (60.504.663.081,38 RON, echivalent a 12.750.708.733,33 EURO) a reprezentat 83,20% din valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P.

Studiind cifrele menţionate anterior reiese faptul cã C.N.S.C. s-a dovedit un filtru benefic pentru prevenirea cheltuirii ineficiente a banului public de cãtre autoritãţile contractante.

Anul trecut, din totalul celor 2.352 de decizii emise de C.N.S.C., un număr de 557 au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel competente, în a cãrei razã se aflã sediul autoritãţii contractante.
Dintre acestea, doar 53 de decizii emise de C.N.S.C. au fost casate/desfiinţate în tot de instanţe (2,25% din totalul deciziilor emise de Consiliu), iar 45 au fost modificate în parte (1,41%). Rezultă astfel că 2.254 de decizii emise în anul 2019 de Consiliu, adicã un procent de 95,84%, au rămas definitive şi irevocabile în forma emisã de instituţia noastrã, fapt ce menţine gradul de credibilitate și încredere foarte ridicat al acesteia.
Trebuie subliniat faptul cã în intervalul septembrie 2006 – 31 decembrie 2019 din cele 59.872 decizii pronunţate de Consiliu, un număr de 58.589 dintre acestea (97,86%) au rãmas definitive în forma pronunţatã de Consiliu.
Raportul de activitate al C.N.S.C. pentru anul 2019 poate fi consultat în integralitatea sa, în limbile română şi engleză, pe portalul instituţiei (www.cnsc.ro), la secţiunea “Raport de activitate”.

spot_img
- Advertisment -spot_img

Must Read

Asasinarea lui Abe și secta lui Moon din guvernul japonez

0
Premierul japonez Fumio Kishida va remania miercuri guvernul pe care îl conduce ţinând cont de legăturile politicienilor cu Biserica Unificării, o grupare controversată, de...